Om konferansen

Hvordan bekjempe intoleranse og hatefulle ytringer på nett og samtidig forsvare ytringsfriheten? Dette er tema for en europeisk konferanse i Budapest 27.-28. november.

Hvordan bekjempe intoleranse og hatefulle ytringer på nett og samtidig forsvare ytringsfriheten? Dette er tema for en europeisk konferanse i Budapest 27.-28. november.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland og George Soros, styreleder i Open Society Institute, åpner konferansen. Statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet holder avslutningsinnlegget.

Målet med konferansen er å se på omfanget av hatefulle ytringer i dagens Europa – spesielt på nettet – og å diskutere ulike muligheter for å bekjempe intoleranse.

Konferansen samler blant annet forskere, nettaktivister og frivillige organisasjoner med ulike synspunkter på problemstillingen. Representanter for Facebook og tradisjonelle medier, som BBC, deltar også. Se program.

Konferansen innledes med et kurs for unge bloggere fra hele Europa (inkl Norge) om bekjempelse av hatefulle ytringer i sosiale medier. EUs kontor for fundamentale rettigheter presenterer også to nye rapporter om hatkriminalitet og diskriminering av minoriteter.

Konferansen er fulltegnet, men det er mulig å følge den på nett-tv via Europaportalen, samt ta del i debatten i sosiale medier.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Europarådet, Utenriksdepartementet og EØS-midlene.

Nyttige lenker: