Konferanse: «Sammen om et sterkt sivilt samfunn i Europa»

Et sterkt sivilt samfunn er avgjørende for et levedyktig demokrati. Frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle i å skape engasjement, delta i politikkutvikling og øke bevisstheten rundt viktige spørsmål i samfunnet.

Utenriksdepartementet inviterer norske frivillige organisasjoner, institusjoner og andre interesserte til konferansen «Sammen om et sterkt sivilt samfunn i Europa».

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge, Island og Liechtenstein til å styrke sivilt samfunn i Europa. Støtten gis gjennom egne NGO-programmer i de 15 mottakerlandene.

På konferansen settes fokus på betydningen av sivilt samfunn og sivilt samfunns rolle i et demokrati. Konferansen vil også synliggjøre resultater som er oppnådd med EØS-midlene, og markere starten på nye programmer og nye muligheter for prosjektsamarbeid.

Konferansen åpnes av EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Hovedtaler er Michael O’Flaherty, direktør for EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).

Målgrupper

  • Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner
  • Kommuner/fylkeskommuner
  • Forskningsinstitusjoner

Tidspunkt og sted

  • 6. juni, kl. 09:00 – 14:30
  • Røde Kors, Hausmannsgate 7, Oslo.

Språk

  • Konferansen avholdes på engelsk

Det er fortsatt noen ledige plasser på konferansen. Dersom du ønsker å delta, send en e-post til Sentraleuropeisk seksjon. Deltakelse er gratis.

Til toppen