Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa

Konferanse om EØS-midlene

Miljø- og klimatilpasning er det største satsingsområdet under EØS-midlene. Norske aktører er ønsket som samarbeidspartnere i prosjekter.

Foto: EU-delegasjonen

Miljø- og klimatilpasning er det største satsingsområdet under EØS-midlene. Norske aktører er ønsket som samarbeidspartnere i prosjekter.

Tidligere og nye partnere er velkommen til konferanse på Håndverkeren i Oslo 7. november for å få informasjon om hvilke muligheter for miljøsamarbeid som åpnes under EØS-midlene.

Forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, miljøorganisasjoner, myndigheter på alle nivåer, privat næringsliv og konsulenter er alle aktuelle samarbeidspartnere under miljøprogrammene.

Miljøvern og miljøforvaltning, klima og fornybar energi og karbonfangst og lagring utgjør det største satsingsområdet for EØS-midlene i denne perioden. I alt er det satt av om lag fire milliarder kroner til miljøsektoren i de femten mottakerlandene.

Konferansen arrangeres av Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Miljøverndepartementet.

Mer informasjon:

Til toppen