Konferanse om det europeiske digitale indre markedet

Hvordan fungerer det digitale europeiske indre markedet for varer og tjenester, og hva betyr det for Norge og norsk næringsliv? Konferansen EUIKT16, som arrangeres 25. oktober, tar temperaturen på den digitale utviklingen i Europa.

– Norge er en del av det europeiske indre markedet for varer og tjenester. Når EU nå utvikler et digitalt indre marked betyr det mye for forbrukere, arbeidstakere og norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland som åpner konferansen.

Tid: 25. oktober kl. 10:00 – 15:30
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9

Program

EUIKT16 samler ekspertise fra EU, norske myndigheter og norsk næringsliv til foredrag og debatt. Blant temaene som blir berørt er:

  • Digitalisering av europeisk industri blir gjerne kalt den fjerde industrielle revolusjon eller industri 4.0. Hvordan skal Europa – og Norge - henge med i kappløpet?
  • Utviklingen i telekomsektoren. Europa trenger bredbånd og 5G. samtidig utfordres teleselskapene av nye tjeneste- og innholdsleverandører – det som ofte kalles OTT-'over-the-top', alt fra Skype og WhatsApp til YouTube og Netflix. Hvordan møter teleselskapene utfordringene?
  • Delingsøkonomien utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og arbeidsavtaler i norsk arbeidsliv. Trenger vi nye reguleringer? Og hvordan skal vi regulerer vi uten å kvele nye innovative tjenester og forretningsmodeller?

Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet i samarbeid med Abelia og IKT-Norge. 

Til toppen