Konferanse om internasjonalisering av språkopplæring

Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) arrangerer i midten av november en konferanse i Oslo om språkopplæring og internasjonalisering. Konferansen setter fokus på hvordan man kan øke kvaliteten og mangfoldet i språkopplæringen.

Illustrasjon: SIU

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) arrangerer i midten av november en konferanse i Oslo om språkopplæring og internasjonalisering. Konferansen setter fokus på hvordan man kan øke kvaliteten og mangfoldet i språkopplæringen.

Konferansen er rettet mot alle som jobber med fremmedspråk i skolen, både på fylkes- og kommunenivå og for skoleledere og lærere.

Vekker interesse og motivasjon
Kontakt med andre land gjennom europeiske samarbeidsprosjekter kan gi rikere læring både for elever og lærere.  Direkte kontakt med andre nasjonaliteter viser seg å vekke interesse og motiverer for språklæring.

Nøkkelpersoner fra Kunnskapsdepartementet og Fremmedspråksenteret vil på konferansen presentere et opplegg for internasjonalisering. Man vil også gi eksempler på internasjonale prosjekter som jobber med språkopplæring og som har norsk deltakere. Prosjekteksemplene er hentet fra EUs program for livslang læring hvor også Norge deltar gjennom EØS-avtalen.

Europakommisjonen vil være til stede på konferansen og presentere forslaget til programmet «Erasmus for alle» som er EUs nye program for utdanning, ungdom og sport for perioden 2014-2020.

Merete Høie fra Godalen videregående skole er en av innlederne på konferansen. Hun er med i EU-prosjektet Marina. Prosjektet har utviklet språkkurs rettet mot kystturisme i åtte europeiske land og har blant annet laget ordbøker og lagt opptak ut på nettet til fri bruk. Fremmedspråk er en utfordring for tusenvis av sesongarbeidere som jobber i europeiske havner. En ny metode for å lære språk kan også redde liv på sjøen.

Språkpris deles ut
Under konferansen blir Den europeiske språkprisen delt ut. Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne nye muligheter for kommunikasjon og kulturforståelse, og bedre muligheter for utdannelse og arbeid. Med språk menes ikke bare de europeiske lands offisielle språk, men alle språk som bidrar til et europeisk fellesskap og et Europa som en del av verden.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

 

Til toppen