Konferanse om Måltidsglede

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen skal lage ny handlingsplan for kostholdsområdet. Handlingsplanen skal være tverrdepartemental og inneholde konkrete tiltak for å fremme sunt kosthold i hele befolkningen.

15. mars arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Måltidets hus i Stavanger konferansen "Måltidsglede - sunt for alle". 

Helse og omsorgsminister Bent Høie, landbruks- og matminister Jon Georg Dale og fiskeriminister Per Sandberg åpner konferansen. Gunhild Stordalen fra EAT og forfatter og matskribent Andreas Viestad er blant innlederne på konferansen. 

Les mer og programmet og deltakerne og meld deg på