Konferanse om nordmenns matpreferanser

Norwegian Centres of Expertise Culinology har sammen med norske matbedrifter og forskningsmiljø kartlagt i hvor stor grad den norske forbrukeren er opptatt av å kjøpe norsk mat.

Tid: Tirsdag 27. september kl. 09.00-15.00
Sted: Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, Stavanger

Tirsdag 27. september arrangeres konferansen om norsk forbrukerinnsikt i Stavanger.Konferansen tar for seg viktig forbrukerinnsikt med blant annet resultater fra prosjektet «Norske råvarer som driver for merverdi.» 

Sentrale bransjeaktører, matprodusenter og forskere holder innlegg om norsk forbrukerinnsikt, produktomlegging og oppfatninger av norsk mat basert på undersøkelser og matmerking.  

I dag er siste mulighet til å melde seg på konferansen.

Til toppen