Konferanse om ny lærerutdanning

Kunnskapsdepartementet og UiT - Norges arktiske universitet inviterer til en nasjonal konferanse om den nye, femårige lærerutdanningen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holder innlegg på konferansen.

Konferansen "Fraspark for master i grunnskolelærerutdanning" arrangeres i Tromsø mandag 29. mai.

– Fra høsten får vi en ny og bedre lærerutdanning over hele landet. Fremtidens lærer får mer faglig fordypning og mer praksis før de skal ut i jobb i klasserommet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målet med konferansen er å samle utdanningsmiljøene og viktige samarbeidspartnere til en lærerik dag med utveksling av erfaringer og forventninger, og betraktninger fra et internasjonalt ståsted.

Blant innlederne er Chief Executive Philippa Cordingley i CUREE (Centre for the Use of Research and Evidence In Education). Hun vil blant annet fortelle om OECD’s Initial Teacher Preparation Study, der norsk lærerutdanning inngår. Fra NOKUT kommer tilsynsdirektør Øystein Lund for å snakke om hva norske lærerutdanninger er gode på – og hva som kan bli bedre.

I tillegg vil nyutdannede lærere med mastergrad fra UiT presentere sine masteroppgaver.

– UiT – Norges arktiske universitet har deltatt i pilotprosjektet med å prøve ut femårig grunnskolelærerutdanning. Det er derfor naturlig at konferansen arrangeres nettopp her, sier kunnskapsministeren.

Konferansen er gratis. Det er begrenset antall plasser.

Påmelding og program finner du her.

Til toppen