Konferanse: Sammen om et sterkt sivilt samfunn i Europa

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å styrke sivilt samfunn i Europa. Hva har vi oppnådd så langt og hvilke muligheter har norske organisasjoner som ønsker å delta i samarbeidsprosjekter?

På konferansen setter vi fokus på betydningen av sivilt samfunn og sivilt samfunns rolle i et demokrati. Konferansen vil også synliggjøre resultater fra programmene under EØS-midlene 2009-2014, samt markere starten på nye programmer og nye muligheter for partnersamarbeid.

Tidspunkt: Tirsdag 6. juni kl. 09.00 – 14.30

Nett-tv Conference: Working Together for a Strong Civil Society in Europe

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

09:30 Velkommen

09:35 Åpningstale Frank-Bakke Jensen, EØS- og EU-minister

09:45 Hovedtaler Michael O’Flaherty, direktør Fundamental Rights Agency

Diskusjon om sivilsamfunnet i Europe and dets rolle for å fremme demokrati og grunnleggende rettigheter

11:00 Presentasjon av resultater fra perioden 2009-14

12:00 Pause

13:30 Lansering av Active Citizens Fund 2014-21

14:30 Avslutning

Til toppen