30 millioner til fornybar energi i små øystater

Statssekretær Hans Brattskar deltar på konferanse om bærekraftig utvikling for små øystater 1.-4. september på Samoa. Der vil han annonsere norsk støtte på 30 millioner kroner til fornybar energi.

Statssekretær Hans Brattskar deltar på konferanse om bærekraftig utvikling for små øystater 1.-4. september på Samoa. Der vil han annonsere norsk støtte på 30 millioner kroner til fornybar energi.   

Konferansen om bærekraftig utvikling for små øystater arrangeres for tredje gang siden toppmøtet om bærekraftig utvikling i Rio i 1992. Temaene som behandles fokuserer på hva som nå er særlig viktig for de 50 små øystatene i verden - klimaendringer, varsling av naturkatastrofer, tilgang til energi, forsvarlig forvaltning av hav og marine ressurser, økonomisk utvikling, samt matsikkerhet og ernæring. 

- Gruppen av små øystater er særlig truet av klimaendringene og er en viktig alliansepartner for Norge i klimaforhandlingene fram til det store klimamøtet i Paris i desember 2015. Hvis vi ikke tar klimaendringene på alvor, vil enkelte av disse øystatene bli ubeboelig om noen tiår, sier Brattskar. 

Energimangel er en utfordring for utvikling i små øystater (SIDS), og deres store avhengighet av importerte, fossile energikilder gjør disse statene ekstra sårbare. Den norske støtten på 30 millioner kroner over tre år gis til energi-initiativet SIDS-Lighthouse, i regi av det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena).

Norge er medarrangør for møtet i Nansen-initiativet, som handler om beskyttelse av mennesker på flukt fra naturkatastrofer, med særlig vekt på konsekvensene av klimaendringene. Norge er også sentral i et prosjekt for å varsle klimaendringer og ekstremvær. Det norske meteorologiske institutt bidrar blant annet til at værvarsling på yr.no er fritt tilgjengelig i hele verden. Dette gjør at tap av liv og store skader er kraftig redusert, grunnet tidlig varsling av ekstreme værfenomen. Varslingstjenesten bidrar også med informasjon som er nyttig for den planleggingen småbønder må gjøre når det gjelder nedbør, tørke og tid for å plante og så. 

Mer informasjon om konferansen finnes på konferansens egne nettsider

Til toppen