Kong Harald og dronning Sonja har vært Noregs kongepar i 25 år

Sted: Oslo sentrum

Søndag 17. januar skal det markerast at kong Harald og dronning Sonja har vært Noregs kongepar i 25 år. Regjeringa si gåve i samband med 25-årsmarkeringa er fleire utandørsarrangement i Oslo sentrum.

Det vert underhaldning på Universitetsplassen, vinteraktivitetar på Slottsplassen og ei festforestilling i Universitetets aula. Sjå meir informasjon og program på Facebook.

Kontaktpersonar er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510 og kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.