Kongeparet besøker Myanmar 1.-5. desember

Priv. til red.

Kong Harald og dronning Sonja besøker Myanmar fra 1.-5. desember. Hovedformålet med reisen er å markere Norges langvarige støtte til den pågående reformprosessen i landet. Videre utvikling av de bilaterale forbindelsene, blant annet innen utviklingssamarbeid og på næringslivsområdet, blir viktige tema.

DD.MM. kong Harald og dronning Sonja besøker Myanmar fra 1.-5. desember. Hovedformålet med reisen er å markere Norges langvarige støtte til den pågående reformprosessen i landet. Videre utvikling av de bilaterale forbindelsene, blant annet innen utviklingssamarbeid og på næringslivsområdet, blir viktige tema.  

Kongeparet ledsages av utenriksminister Børge Brende, næringsminister Monica Mæland, statssekretær Kåre Fostervold, Olje- og energidepartementet og statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet og Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.   

Under besøket møter kongeparet Myanmars president, Thein Sein, parlamentsleder Shwe Mann samt opposisjonsleder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. Det legges også opp til møter med sivilt samfunn. HM Kongen vil i forbindelse med besøket holde en tale om demokratiutvikling ved University of Yangon. Kongeparet deltar også under den offisielle åpningen av Center for Excellence for Greening/Asean Institute for Green Productivity. Senteret mottar støtte fra Norge.

Utenriksminister Brende vil i forkant av kongeparets besøk til Myanmar ha samtaler om den videre norske støtten til fredsprosessene i landet. Han møter blant annet minister med ansvar for fredsprosessen, U Aung Min, og lederne for noen av de etniske gruppene som er involvert i fredsprosessene.

- Norge har siden starten vært en aktiv støttespiller for den omfattende reform- og demokratiseringsprosessen i Myanmar. Det kommende statsbesøket understreker det nære forholdet som har vokst frem mellom Norge og Myanmar. Med det forestående parlamentsvalget i 2015 vil det kommende året bli avgjørende for den videre utviklingen i landet. Fra norsk side vil vi fortsette vår støtte til reformprosessen, sier utenriksminister Brende. 

Næringsminister Mæland vil i tillegg til programmet for statsbesøket ha politiske samtaler med myanmarske myndigheter om næringslivssamarbeid. I forkant av statsbesøket besøker Mæland lokale mobilforhandlere sammen med Telenors Asia-sjef, Sigve Brekke. Telenor er blant de første store internasjonale investorene i Myanmar, og har nettopp lansert mobiltjenester i landet. 

- Jeg er opptatt av hvordan norske bedrifter kan bidra til å bygge ut viktig infrastruktur, bruke naturressurser på en bærekraftig måte og bidra til god og positiv utvikling i Myanmar. Norge legger stor vekt på prinsipper for samfunnsansvar, miljømessig bærekraft og anstendig arbeid. Norske selskaper som kommer inn i Myanmar kan gå foran som et godt eksempel for lokalt næringsliv ved å sette høye standarder for bedriftens opptreden, sier næringsminister Monica Mæland. 

Til sammen 70 deltagere fra om lag 40 norske bedrifter vil delta på statsbesøket. Næringslivprogrammet er bygget opp rundt Myanmars umiddelbare behov, først og fremst energi - både fornybar energi og olje og gass - men også telekommunikasjon.

- Norsk næringsliv kan bidra med samfunnsansvarlige løsninger, teknologi- og bedriftsaktører som vil lede til flere arbeidsplasser for lokalbefolkningen og en bærekraftig utvikling for Myanmar. Innovasjon Norge jobber for at norske bedrifter skal ta med seg sin nasjonale kunnskap og konkurransefortrinn internasjonalt, sier Anita Krohn Traaseth. 

Pressekontakter:

UD/Besøksseksjonen: Kristin Helene J. Hafseld, 916 18 604 / khj@mfa.no
For kongeparet: Marianne Hagen, 900 74 124 / marianne.hagen@slottet.no
For utenriksministeren: Frode Overland Andersen, 917 22 022 / foa@mfa.no
For næringsministeren: Trond Viken, 992 18 303 / tvi@nfd.dep.no
For Innovasjon Norge: Kristin Welle-Strand, 93 45 83 03/ kristin.welle-strand@innovasjonnorge.no
Til toppen