Konkurranse om rammeavtale om kvalitetssikring av store investeringer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet gjennomførte i 2015 konkurranse om ny rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer. Kvalitetssikringsordningen ble innført i 2000, og dette var den fjerde rammeavtalen i rekken.

Rammeavtale ble inngått 21. september 2015 med 6 tilbyderkonstellasjoner bestående av til sammen 18 firmaer. To tilbydere nådde ikke opp. Tilbyderkonstellasjonen som ble rangert som nr. 7 (WSP Norge AS og Vista Analyse AS) fremmet klage for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagen omfattet flere forhold ved konkurransen, men ikke den konkrete bedømmelsen av tilbudet.

KOFA avga sin rådgivende uttalelse 14. juni med følgende konklusjon:

«Finansdepartementet har brutt forskriften § 22-2 ved å anvende ulovlige tildelingskriterier.»

KOFA begrunner konklusjonen om brudd på forskriften med at Finansdepartementet ikke har skilt klart nok mellom kriterier som skal benyttes for å vurdere om en tilbyder er kvalifisert for å delta i konkurransen, og kriterier for å vurdere kvaliteten på tilbudet.

Finansdepartementet har fremholdt at konkurransen har vært gjennomført i henhold til anskaffelsesregelverket, men registrerer at KOFA har kommet til en annen konklusjon. Finansdepartementet tar dette til etterretning.

KOFAs uttalelse rokker ikke ved at Rammeavtalen som ble inngått 21. september 2015 er en gyldig avtale. Denne konkurransen ble avsluttet i fjor, og det er ikke grunnlag for å gjenåpne den. Dette innebærer at kvalitetssikringer fremover vil bli utført av firmaene som er tildelt kontrakt med departementet, i henhold til de normer og regler som Rammeavtalen oppstiller.