Konkurransen om drifta av persontogtilboda i sør: Tilbodsfristen har gått ut

Fristen for togselskap til å levere inn tilbod i konkurransen om å drifte persontogtilboda på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen gjekk ut kl. 12.00 i dag.

For prosessen knytt til konkurransen om drifta av persontogtilboda i sør, viser Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet, som har ansvaret for å gjennomføre konkurransen, sjå pressemelding .

Til toppen