Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjon til fem småkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i åtte klagesaker som gjelder småkraftutbygging. Departementet opprettholder NVEs betingelser til konsesjon for fem småkraftverk i Rogaland. NVEs avslag til konsesjon for tre kraftverk blir også opprettholdt.

De fem småkraftverkene som fikk konsesjon vil bidra med en årlig produksjon på rundt 12,9 gigawattimer (GWh) fornybar energi.

Tengesdal kraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland
Departementet har opprettholdt NVEs betingelser i konsesjonen til Tengesdal kraftverk. Departementet mener at de fastsatte betingelsene for største slukeevne og slipp av minstevannføring er nødvendig av hensyn til verneverdiene i Bjerkreimsvassdraget. Kraftverket vil i tråd med konsesjonen bidra med en årlig produksjon på rundt 0,8 GWh.

Ørsdal kraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland
Departementet har opprettholdt NVEs betingelser i konsesjonen til Ørsdal kraftverk. Departementet mener at de fastsatte betingelsene for største slukeevne og slipp av minstevannføring, samt utelatelse av overføringen av Hellarsbekken, er nødvendig av hensyn til verneverdiene i Bjerkreimsvassdraget. Kraftverket vil med dette bidra med en årlig produksjon på om lag 10 GWh.

Fossvatn kraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland
Departementet har opprettholdt NVEs betingelser i konsesjonen til Fossvatn kraftverk. Departementet mener at betingelsene i konsesjonen, herunder største slukeevne, er nødvendig av hensyn til verne- og naturverdier i vassdraget. Kraftverket vil i tråd med konsesjonen bidra med en årlig produksjon på rundt 1 GWh.

Malmei kraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland
Departementet har opprettholdt NVEs betingelser i konsesjonen til Malmei kraftverk. Departementet mener at de  fastsatte betingelsene, herunder største slukeevne, er nødvendig av hensyn til verneverdiene i vassdraget. Kraftverket vil i tråd med konsesjonen bidra med en årlig produksjon på rundt 0,9 GWh.

Vaule kraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland
Departementet har opprettholdt NVEs betingelser i konsesjonen til Vaule kraftverk. Departementet mener at betingelsene for største slukeevne og slipp av minstevannføring er nødvendig av hensyn til verneverdiene i Bjerkreimsvassdraget. Kraftverket vil i tråd med konsesjonen bidra med en årlig produksjon på rundt 0,2 GWh.

Mjåvatn kraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Mjåvatn kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 1,8 GWh. Departementet mener at en utbygging vil være i strid med verneverdiene i Bjerkreimsvassdraget.

Langvasselva kraftverk i Rødøy kommune i Nordland
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Langvasselva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 5,5 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap, friluftsliv og biologisk mangfold.

Haugvikelva kraftverk i Rødøy kommune i Nordland
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Haugvikelva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 3,4 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap og andre interesser som blir berørt.

 

Til toppen