Konsesjon til Herand kraftverk

Herand Kraft AS har i dag fått tillatelse til å bygge Herand kraftverk i Jondal kommune i Hordaland. Årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 74 gigawattimer (GWh). Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til rundt 3.700 husstander.

- Utbyggingen av Herand kraftverk vil gi tilgang til mer fornybar kraftproduksjon. Prosjektet gir også mange positive ringvirkninger for Herandbygda og regionen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I behandlingen av prosjektet er de samfunnsmessige fordelene ved utbyggingen veid opp mot de negative virkningene. Alternativet som har fått konsesjon har inntak nedstrøms Fodnastølsfossen, slik at dette markerte landskapselementet ikke berøres av utbyggingen. Berørte deler av Storelvi får krav om minstevannføring.

Samtidig med konsesjonen til Herand kraftverk har departementet etter klage stadfestet NVEs vedtak om avslag på søknad om utbygging av Grimeelvi kraftverk.

Til toppen