Konsesjon til Kjølberget vindkraftverk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Austri Vind DA har i dag fått konsesjon til Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark. Vindkraftverk vil gi omtrent 111 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 5 600 husstander. Eidsiva Nett AS får samtidig konsesjon til bygging av nettilknytningen for anlegget.

- I denne saken har vi funnet en god balanse mellom et solid bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet og friluftsliv. Jeg har lagt vekt på at vindkraftverket vil utnytte allerede etablert infrastruktur som skogsveier og strømnett, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og berørte beboere i kommunen. Fylkesmannen i Hedmark hadde innsigelse mot tiltaket på grunn av gammelskog og planlagt verneområde.

Departementet har tatt innsigelsen til følge og justert planområdet ved Buberget lenger nord. Departementet har i klagebehandlingen avveid hensynene til biologisk mangfold og friluftsliv. Det er lagt vekt på at Våler kommune er positive til prosjektet.