Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjon til Kvinesheia og Skorveheia vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til to vindkraftverk i Vest-Agder. Det gjelder SAE Vinds prosjekt Kvinesheia vindkraftverk i Kvinesdal og Lyngdal kommuner og Norsk Vind Energis Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord kommune.

Kvinesheia vindkraftverk vil gi omtrent 190 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 9 500 husstander. Skorveheia vindkraftverk vil gi omtrent 107 GWh ny fornybar kraftproduksjon i året, tilsvarende årsforbruket til om lag 5500 husstander.

- I disse sakene har vi funnet en god balanse mellom et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet og landskap. Jeg har lagt vekt på at kommunene Kvinesdal og Flekkefjord er positive til prosjektene. Samtidig har vi nedjustert planområdet noe til fordel for hubro og friluftsliv, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene, hytteeiere og andre grunneiere og beboere. Vedtaket om Kvinesheia vindkraftverk var i tillegg påklaget av Lyngdal kommune. Departementet har i klagebehandlingen særlig avveiet hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv.  For Kvinesheia vindkraftverk har departementet tatt til følge klagene om plassering av en turbin i Busundområdet.

Konsesjon til Kvinesheia (pdf).

Konsesjon til Skorveheia (pdf).

Til toppen