Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjon til Øst-Telemarkens Brukeeierforening for overføring av Hjerdøla

I statsråd i dag har Øst-Telemarkens Brukseierforening fått fornyet konsesjon etter vassdragsreguleringsloven for overføring av Hjerdøla til Skarfossdammen i Tinn kommune. Skarfossdammen er inntaksmagasinet til Vemork kraftverk, og overføringen av Hjerdøla bidrar med 14 gigawattimer (GWh) økt årsproduksjon i Vemork.

- Det er viktig å ta vare på allerede utbygget og regulerbar vannkraft. Med fornyet konsesjon til denne overføringen opprettholdes et bidrag til produksjonen i vannstrengen mellom Møsvatn og Tinnsjøen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Hjerdøla ble overført til Skarfossdammen med grunnlag i konsesjon meddelt Norsk Hydro i 1947. Overføringsanlegget har hjemfalt til staten. Etter vassdragsreguleringsloven skal det som hovedregel gis nye tidsubegrensede konsesjoner både til offentlige og private for reguleringer og overføringer, mens offentlig eierskap er en forutsetning for erverv av vannfallrettigheter og kraftverk.

Avtale mellom staten og Øst-Telemarkens Brukseierforening om av salg av Hjerdøla for 9,5 millioner kroner og fastsettelse av 1/3-andel av hjemfallsbeløpet til Tinn ble godkjent av Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Tinn kommune har derfor fått utbetalt 3,2 millioner kroner som sin andel av de hjemfalte verdier. 

Til toppen