Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjon til Sagelva Minikraftverk AS

Sagelva Minikraftverk AS har i dag fått tillatelse til å oppruste og utvide Kvannvatn kraftverk i Rana kommune og regulere Kvannvatn med 3 meter. Kvannvatnet er i dag regulert med 3 meter til vannforsyningsformål. Installert effekt ved gjennomføringen av alle tiltakene er planlagt økt fra 3,36 MW til 5,37 MW.

Kraftselskapet søkte opprinnelig om å få regulere opp til 6 meter, men en slik øktning ville påvirket et høyfjellsområde med gode landskapskvaliteter og ville blitt godt synlig i et stort landskapsrom. Selv om Kvannvatn allerede er regulert, fremstår området i dag som relativt urørt og eksponert i randsonen til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Som følge av redusert beiteareal, ville også en økt regulering på 6 meter være uheldig for reindriften i området.

Til toppen