Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjon til Tonstad vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Tonstad vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Sirdal kommune i Vest-Agder. Vindkraftverket kan gi inntil 620 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året. Det tilsvarer årsforbruket til om lag 25.000 husstander.

- Regjeringen er opptatt av å legge til rette for økt fornybar kraftproduksjon. Med denne vindkraftkonsesjonen har vi funnet en meget god balanse mellom et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet. Jeg har lagt vekt på at Sirdal kommune er positiv til prosjektet, og at det samlokaliseres med Statnetts nye ledningsanlegg i området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av blant annet representanter for frilufts- og miljøverninteressene og hyttenaboer. Departementet har i klagebehandlingen trukket inn hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Departementet har nå satt vilkår om før- og etterundersøkelser i tillegg til et program for tiltaks- og kompensasjonsplan av hensyn til hubrobestanden i regionen.

Les departementets vedtak her.

Til toppen