Konsesjonskraftprisen for 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Konsesjonskraftprisen for 2016 er fastsatt til 11,42 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2015, som er 10,60 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2016.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,7 terawattimer (TWh) per år.

Et stort antall distriktskommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 19 øre/kWh, som er over årets konsesjonskraftpris på 10,60 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2016 ligger nå i gjennomsnitt på om lag 17,04 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. Med en konsesjonskraftpris på 11,42 øre/kWh, vil ordningen også medføre inntekter til kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner neste år.