Konstruktivt møte om reinbeitekonvensjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har hatt møte om norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Med på møtet, som var i Luleå, var representanter for sametingene i Norge og Sverige, samt næringsorganisasjonene Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

På møtet ble forslaget fra den samiske arbeidsgruppen om endringer i den fremforhandlede konvensjonen fra 2009 diskutert.  

– Dette var et nyttig møte der de samiske representantene fikk utdypet sine forslag og svart på de spørsmål vi hadde.  Jeg er fornøyd med at vi fikk holdt dette møtet, og at alle ser behovet for å få på plass en ny konvensjon. sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Myndighetene i Norge og Sverige har en felles målsetting om at ny konvensjon skal bli ratifisert i løpet av 2016. Det er positivt at de samiske representantene klart uttrykker behovet for at en ny konvensjon kommer raskt på plass, sier Sylvi Listhaug. 

Det vil så snart som mulig bli gitt en skriftlig tilbakemelding på hvordan myndighetene i Norge og Sverige stiller seg til endringsforslagene.

Ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon ble undertegnet i 2009, men på grunn av motstand fra samisk hold, spesielt på svensk side, har ratifiseringen ennå ikke skjedd. I 2014 ble det lagt frem et felles forslag fra en samisk arbeidsgruppe til visse endringer i den undertegnede konvensjonen.