Konsulat, general konsulat eller en utenriksstasjon, hva er forskjellen?