Konsulat, general konsulat eller en utenriksstasjon, hva er forskjellen?

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet