Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer pressen til å delta på årets Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter. Øvrige inviterte er aktuelle organisasjoner, departementer, direktorater og ombud.

Tid: torsdag 15. oktober kl. 13.00 -16.00, og fredag 16. oktober kl. 09.00 – 13.00
Sted: Rica Hotel Victoria, Oslo
Målgruppe: Inviterte organisasjoner, departementer, direktorater og ombud som arbeider med politikk og tiltak som omhandler nasjonale minoriteter.

Hovedtema første dag er nasjonale minoriteter og media. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anne Karin Olli, åpner forumet. NRKs programdirektør, Steinar Nilsen, vil holde et innlegg. I tillegg vil det bli korte innlegg fra representanter for de nasjonale minoritetene.

Hovedtema på dag to, er organisasjonsutvikling. Cecilie Prebensen, organisasjonsrådgiver i LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, vil foredra om temaet.

Utenom hovedtemaene vil Bufdir orientere om sitt ansvar for likestilling og ikke-diskriminering av minoriteter, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil orientere om sitt arbeid med familiemelding og fosterhjemsmelding.

Om Kontaktforum

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

Kontaktforum er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene. I forumet blir saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene får også mulighet til å diskutere ulike saker seg imellom. Forumet ble arrangert første gang i 2003 etter oppfordring fra Europarådet, og arrangeres som hovedregel hvert år.

Program for Kontaktforum 2015 (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00