Kontrakter inngått for gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsbygg har inngått tre store kontrakter i arbeidet med nytt regjeringskvartal. – Jeg er svært fornøyd med at vi nå har nådd en viktig milepæl i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet etter terroren 22. juli 2011, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kontraktene går til Skanska, Veidekke og AF-gruppen og omfatter arbeider med Høyblokken, kjeller og energiforsyning.

Det er inngått samspillskontrakter for arbeidene, noe som innebærer at entreprenør kommer tidlig inn i prosjektet og deltar i detaljplanleggingen – i motsetning til at prosjektet er ferdig planlagt når entreprenør starter arbeidet. Entreprenørene bidrar med sin praktiske erfaring og tilnærming, og slik kan det bli enda bedre løsninger og enda bedre kvalitet på forprosjektet. I samspillet frem til byggestart skal Statsbygg og entreprenørene bli enige om målpris for de aktuelle kontraktene.

– Disse kontraktsinngåelsene viser hvordan staten som innkjøper kan være en pådriver for innovasjon og utvikling i norsk næringsliv, blant annet gjennom bevisst bruk av materialer. Det er veldig viktig, sier Mæland.

Å bygge opp regjeringskvartalet er et svært omfattende og komplisert arbeid. Regjeringen vil legge frem forslag til kostnadsramme og startbevilgning når forprosjekt og kvalitetssikring er gjennomført. Statsbygg arbeider for å kunne ferdigstille forprosjektet for byggetrinn 1 i 2020.

– Vi vil bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som både er bra for byen og for de ansatte som skal jobbe der, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00