Skal utrede klageordning for FNs barnekonvensjon

Advokat Frode Elgesem skal lede regjeringens utredning for å belyse fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til en klageordning under FNs barnekonvensjon.

Advokat Frode Elgesem skal lede regjeringens utredning for å belyse fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til en klageordning under FNs barnekonvensjon.  

Regjeringen har så langt ikke tatt stilling til om Norge skal slutte seg til protokollen om individklageordning til FNs barnekonvensjon. Protokollen åpner for at individer kan få sine klager om mulige brudd på Barnekonvensjonen behandlet av FNs barnekomité. 

Før regjeringen bestemmer seg, ønsker den å få utført en grundig analyse om konsekvensene av en eventuell tilslutning. Det er nå klart at advokat Frode Elgesem skal lede dette arbeidet. Han er tildelt oppdraget i tråd med reglene for offentlige anskaffelser. 

Frode Elgesem har tung juridisk kompetanse fra advokatarbeid, og har publisert flere arbeider om menneskerettigheter. Elgesem er tidligere medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, og har også arbeidet hos Regjeringsadvokaten. Han har bred erfaring med utredningsarbeid og med tvistesaker. 

I utredningsprosessen vil innspill fra sivilsamfunnet og andre norske interessenter være viktig. 

Utredningen skal foreligge innen 31. mai 2013. 

Den valgfrie protokollen ble vedtatt under FNs 66. generalforsamling 19. desember 2011 og åpnet for undertegning 28. februar 2012. Så langt har 35 land signert protokollen. Tre land har ratifisert den. Først når ti land har gjort det, vil protokollen tre i kraft. 

Se mandatet for utredningen her (oppdatert 11. april).

Til toppen