Korleis skal elevar med stort læringspotensial få eit betre skoletilbod?

Torsdag 15. september tek kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen imot ei utgreiing om elevar med stort læringspotensial.

Nett-tv Korleis skal elevar med stort læringspotensial få eit betre skoletilbod?

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Utvalet vart oppnemnd av Kunnskapsdepartementet 21. september 2015. Utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal, har vore leiar av utvalet.

NOU-en Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial blir lagt fram på ein pressekonferanse, og det vil bli høve til å intervjue kunnskapsministeren og dei andre deltakarane.

Vi set pris på om redaksjonane på førehand varslar om dei vil komme.

Pressekonferansen blir overført direkte på regjeringa.no/kd

Stad: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo.

Tid: Torsdag 15. september kl. 1030-1130.

Til toppen