Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Innsatte kan motta besøk igjen

Regjeringen foreslår at innsatte skal nektes besøk kun dersom besøket innebærer en særskilt smitte- eller helsefare, eller at sykefravær i fengselet vil gjøre det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

Regjeringen har i dag lagt fram forslag om at straffegjennomføringsloven får et nytt kapittel 3 A med midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19.

– Situasjonen er langt mer oversiktlig nå enn den var i mars. Derfor er det rimelig at kriminalomsorgen nå vurderer konkret i det enkelte tilfellet om det er behov for å nekte innsatte besøk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.  

Dersom det ikke kan gjennomføres besøk, skal kriminalomsorgen legge til rette for at den innsatte kan ha kontakt med familie eller personer som står dem nær ved bruk av fjernkommunikasjon.

Les forslaget: Prop. 111 L (2019-2020) Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Til toppen