Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 18. november

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God ettermiddag, alle sammen,

Den siste tiden har vi innført strengere regler for testing og karantene for å komme til Norge fra utlandet.

Med et generelt krav om negativ covid-test før innreise og krav om karantenehotell for mange, vil det medføre at flere folk bør vurdere om nå er tidspunktet for å krysse landegrenser.

Viruset er fortsatt i vekst, og jobb nummer én er å bekjempe spredningen.

**

Så noen tall om bortvisning fra grensen:

Omtrent 550 persoenr ble i forrige uke bortvist på den norske grensen av politiet som følge av den midlertidige indre grensekontrollen.

Over 400 av disse ble bortvist fra Øst politidistrikt med både Gardermoen og grensesteder som Ørje og Svinesund.

Disse bortvisningene er i all hovedsak gjennomført med hjemmel i smittevernregelverket.

I rundt 300 av disse sakene skyldtes bortvisningen manglende dokumentasjon på negativ Covid-19-test.

I tillegg har over 50 personer valgt å reise fordi de ikke ønsket å følge krav om oppholdssted i karanteneperioden.

I samme periode ble over 350 ble henvist til karantenehotell.

Dette er inngripende tiltak. Det kan i noen tilfeller få store konsekvenser for enkeltmennesker. Folk som ikke får truffet familie og venner i Norge. Eller som ikke kommer seg på jobb eller til studier.

Men det er dessverre nødvendig. Smitte som kommer over grensen har vært et stort problem og vi ser nå at tiltakene fungerer. Det er bra.

Og dette gjelder mange av de andre tiltakene vi har innført også. De kan noen ganger virke som unødvendig strenge og uforholdsmessige.

Men vi har sett flere tilfeller på at en enkelt person kan utløse smitteutbrudd på flere hundre personer.

Derfor er vi nødt til å være ekstra forsiktige akkurat nå.

Målet er å unngå at antallet smittede øker mer slik at vi blir nødt til å innføre en større og mer langvarig nedstengning av samfunnet før jul.

Og når det gjelder jul. For jul skal vi selvfølgelig feire. Mange har allerede begynt julehandelen, og det er bra. Jeg vil gjerne oppfordre alle til å gjennomføre julehandelen på en slik måte at dere ikke utsetter dere selv eller andre for unødig smittefare.

Start julehandelen tidlig.

Handle på norske nettbutikker.

Hvis du skal på kjøpesenteret eller i butikken, forsøk å gjøre det når det er færrest mulige andre ute og handler.

Hold avstand.

Bruk munnbind.

Og selvfølgelig, er du syk eller kjenner symptomer, ja, da må du holde deg hjemme og få noen andre til å handle for deg.

Og med det setter jeg ordet over til Bent.