Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 3. februar 2021

Kjære alle sammen, god onsdag.

La meg starte med å si noen ord om høringsforslaget om portforbud.

Det er et forslag som forståelig nok har generert mange høringsinnspill og debatt.

Høringsfristen gikk ut på søndag, men noen har bedt om ekstra tid, og fått det.

Så i praksis avsluttes høringen førstkommende søndag.

Vi jobber oss nå gjennom høringsinspillene, og deretter vil regjeringen beslutte om en eventuell lovproposisjon skal fremmes for Stortinget.

La meg likevel understreke: Selv om vi nå har inngripende restriksjoner er det ikke aktuelt å innføre et såkalt portforbud.

Fra vår side har vi likevel ment at det er viktig å utrede det juridiske handlingsrommet i fall situasjonen skulle bli veldig mye mer alvorlig.

Men dit håper vi altså at vi aldri kommer.

**

La meg så si noe om situasjonen på grensene.

Enkelte presseoppslag kan gi inntrykk av at grensene våre er vidåpne og uten kontroll.

Det er selvsagt ikke riktig.

Grensene er i praksis stengt for nesten alle som ikke er bosatt i Norge.

Så kan vi ikke stenge grensene helt.

Vi gjør derfor unntak for noen grupper, som altså er følgende:

 1. Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 2. Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 3. Mennesker som har særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 4. Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 5. Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 6. Utlendinger som er i transitt på flyplass i Norge
 7. Sjømenn og personell innen luftfart
 8. Gods- og persontransport
 9. Journalister på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon

For noen grupper er det gitt tilpassede regler for gjennomføringen av karantene.

For eksempel er personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Det gjelder også ulike krav til testing for disse gruppene som skal forebygge smitte i størst mulig grad.

I utgangspunktet gjelder det at alle skal teste seg senest 24 timer før ankomst, alle skal teste seg på grensen ved ankomst og alle skal i karantene. Unntakene er strammet kraftig inn.

Om vi så sammenligner lørdag 23. januar med lørdag 30. januar så ser vi over en halvering av antall registrerte reisende inn til Norge, fra ca. 3 000 reisende til under 1 500 reisende.

Oppdaterte tall viser at det i går var registrert 1944 personer i innreiseregisteret over grensen, de fleste svenske helse- og omsorgsarbeidere.

Dette viser at tiltakene fungerer.

Statistikken fra innreiseregistreringssystemet sammenfaller med politiets rapportering om redusert trafikk inn i landet.

Siden 22. januar så har politiet styrket grensekontrollen ved å gjennomføre flere tiltak:

 • Politiet bruker flere egne ansatte og har fått mer bistand fra Heimevernet til å utføre grensekontrollen
 • Politiet har fysisk blokkert flere av de stengte grenseovergangsstedene
 • Politiet har økt kontroll- og overvåkningsvirksomheten på de stengte grenseovergangsstedene
 • Politiet har økt informasjonsinnhentingen om trafikken på åpne og stengte grensepasseringssteder. De analyserer trafikkdata fra egne systemer, Statens vegvesen og Tolletaten for å målrettet kontrolltiltak der det er størst behov.
 • De nasjonale og lokale politimyndighetene i Norge og Sverige har opprettet samarbeid om grensekontrollen. Det samarbeides om kontrolltiltak, hvilke grenseovergangssteder som er fysisk stengt, utveksling av informasjon om trafikk mv.  

Vi arbeider nå med hvordan vi skal håndtere situasjonen fremover, når vi sakte og kontrollert skal åpne opp igjen.

Vi har i morges gjennomført et møte med partene i arbeidslivet, og vil følge opp dette den nærmeste tiden.

Og med det, gir jeg ordet til Bent.