Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 4. juni 2021

God fredag, alle sammen,

Selv om mange er blitt vaksinert og vi har startet gjenåpning, så er det fremdeles slik at vi trenger å sikre at ikke smitten blusser opp igjen, og da er strenge regler på grensen viktig.

Det er også verdt å minne om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Om en likevel velger å reise må man følge reglene om karantene – og være forberedt på kø og forsinkelser.

Det kan være frustrerende for reisende, men da er det viktig å huske på en god grensekontroll er det som gjør det mulig å reise under en global pandemi.

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til politiet som står på grensene og gjør denne jobben.

Dere står i en krevende situasjon med regler som stadig endres og køer som blir stadig lengre på grunn av strenge dokumentasjonskrav på grensen.

***

Politiet har vært under stort press som følge av pandemien. Å stå på grensen og kontrollere innreisende tar tid og ressurser.

Vi trenger et politi som kan gjennomføre grensekontroll med den nødvendige kvaliteten for å sikre vern mot importsmitte.

For å avhjelpe situasjonen foreslår regjeringen derfor at politiet får en ekstrabevilgning på 59,8 mill. kroner for å ansette 100 politiutdannede i år.

Videre foreslår regjeringen at politiet får fullmakt til å overskride bevilgningen med til sammen 20 millioner kroner til flere midlertidige politistillinger i 2021,

Det er et beredskapstiltak dersom det skulle bli nødvendig å raskt kunne sette i verk nødvendige tiltak i innreisekontrollen for å håndtere pandemien

***

Så er det slik at vi 27. mai endret karantenehotellordningen slik at det er smittetrykket i landet man har oppholdt seg i, som avgjør om man må på karantenehotell, eller ikke.

Det betyr at endringer i smittetrykket i et land også endrer hvem som skal på karantenehotell.

Vi mottok i går ettermiddag nye smittetall fra FHI. På bakgrunn av disse tallene oppdaterer vi nå vedleggene til covid-19-forskriften, og endringene vil tre i kraft i dag kl. 15.00.

Det er gledelig å se at smittetallene i Europa faller.

Dette betyr at flere kan tilbringe innreisekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med eget bad og kjøkken.

Dette gjelder for eksempel innreisende fra Tyskland og Italia, og en kan finne hele landoversikten på regjeringens koronasider.

**

La meg også gjenta at vi også har tilpasset reglene for karantenehotell slik at barn slipper karantenehotell når de reiser sammen med personer som er beskyttet eller har hatt korona.

Vi har også etablert vi en ordning hvor personer med sterke velferdshensyn kan søke om å slippe karantenehotell. Dette er ment som en snever unntaksregel og ordningen ligger under Utlendingsdirektoratet. Så langt har det kommet inn 400 søknader. Se udi.no for mer informasjon og søknadskjema.

***

Og til slutt: Nå lemper vi på koronatiltakene på Svalbard slik at hotellene der kan ta imot flere gjester.

Det har vært en beleggsprosent på overnattingssteder på maks 70 prosent for å sikre at man kan gjennomføre karantene. Nå hever vi grensen til 90 prosent. De fleste beboere på Svalbard er i dag beskyttet mot covid-19.

***