Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Dette innhaldet er meir enn 7 månadar gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert. Du finn oppdatert informasjon på temasida Koronasituasjonen.

Invitasjon til pressekonferanse måndag 18. mai kl. 1600 med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Assisterande direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil også være til stades.

  • Stad: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.
  • Oppmøtetid: Kl. 1545. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekonferansen overførast direkte på regjeringa.no.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Presse som ikkje har anledning til å møte opp kan sende inn spørsmål til JDinfo@jd.dep.no med teksten PK 1805 i emnefeltet.

Spørsmål må vere oss i hende seinast kl 1615. Avsenderadressa må være registrert hos eit mediehus eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikkje garantere at alle spørsmål blir stilte i pressekonferansen.

Pressekontakter

For justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonssjef Trude Larstad,
936 67 742.

For helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgjevar Per Aubrey Tenden, 900 91 062.

Om sendinga

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følgje den direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastas ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgande embedkode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/xbpcnkps/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spreiing

Departementa og SMK har innført eigne tiltak for å hindre smittespreiing. Det kan derfor ved stor pågang vere aktuelt å be presse følgje pressekonferansen digitalt.

Sjå Folkehelseinstituttets sine nettsider for mer informasjon om smittevern.