Korrigering av svar på spm 1185 fra stortingsrepresentant Arild Grande

Om nullmoms på e-bøker

Det vises til mitt brev av 6. juni 2017 som svar på spørsmål nr. 1185 fra stortingsrepresentant Arild Grande. I mitt svar skrev jeg følgende:

«Fritaket for trykte bøker anslås å ha en skatteutgift på om lag 1 500 mrd. kroner.»

Jeg er i ettertid blitt gjort oppmerksom på en feil i benevningen. Skatteutgiften skulle vært oppgitt i millioner kroner, ikke i milliarder kroner som jeg skrev. Den korrekte formuleringen skal være:

«Fritaket for trykte bøker anslås å ha en skatteutgift på om lag 1 500 mill. kroner.»

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen