Femårsplan for reduksjon av helse- og klimafarlige stoffer

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Genève i går, onsdag, vedtok 49 land og 55 organisasjoner en plan for de neste fem årene for reduksjon i utslipp av sot, metan og det kjøleregulerende stoffer HFK.

Rundt sju millioner mennesker dør hvert år som
følge av luftforurensning som sot fra dieselutslipp og ufullstendig
forbrenning fra kokeovner. Disse utslippene bidrar også til global
oppvarming. 

Tiltakene vil begrense oppvarmingen på kort sikt og forbedre luftkvaliteten, og dermed bidra til å redde liv.

- Hvis vi klarer å redusere den kortlivede klimaforurensningen, sparer vi ikke bare millioner av liv, vi kan også redusere den globale oppvarmingen med så mye som 0,6 grader innen 2050. Dette vil være et stort bidrag for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft, som ledet første del av høynivåmøtet onsdag.

Eksempler på slik forurensninger svart karbon eller sot, svevestøv og metan. Viktige kilder er kokeovner, parafinlamper, fakling fra oljeplattformer, dieselutslipp, brenning av avfall og storfeproduksjon. Disse stoffene er helsefarlige, samtidig som de bidrar til global oppvarming.

For eksempel er vedfyrte kokeovner utviklingsland svært helsefarlig, samtidig som det fører til avskoging og øker oppvarmingen.

-Vi har oppnådd mye siden koalisjonen ble etablert for tre år siden. Nå vedtar vi en plan for de neste fem årene. Vi ønsker flere land med, og vi trenger mer penger. Vi skal framover jobbe tett med helsemyndighetene for å bedre livene til millioner av mennesker verden over, sier Sundtoft.

Norges spesialutsending for klima, Hanne Bjurstrøm i Klima og miljødepartementet, leder arbeidet i koalisjonen for klima og ren luft (CCAC), og hun fortalte om noe av det som er oppnådd av koalisjonen så langt.

Det er blant annet innført nye grenser for svovel i drivstoff i Øst-Afrika, 14 land har laget konkrete planer for å redusere klimaforurensningen, mange land har fått bistand til å bedre kapasiteten, og nye miljøvennlige teknologier er testet ut og tatt i bruk.

På møtet i Geneve ble også en global informasjonskampanje omhelsefarlig forurensning som også fører til klimaendringer lansert. Den vil dreie seg om hva som kan gjøres for å redusere utslippene.

-Dette er noe av det viktigste verdenssamfunnet gjør i årene framover. VI kan bedre folks liv, samtidig som vi bremser oppvarmingen. Ofte er det små og billige tiltak som skal til, slik som å bruke solenergi til oppvarming og lys. Men dette angår ikke bare utslipp i fattige land. For eksempel er bruk av diesel i biler et stort helseproblem i store byer over hele verden. Vi har et omfattende og viktig arbeid foran oss, sier Tine Sundtoft.

Norge ga en million dollar ekstra til arbeidet under møtet, også andre land økte sine bidrag