Historisk arkiv

Regjeringen vurderer Kosovos uavhengighetserklæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi har registrert at myndighetene i Kosovo i dag har fremlagt en erklæring om uavhengighet. Dermed er man gått inn i den siste og avgjørende fasen i drøftelsene om Kosovos fremtidige status. Erklæringen vil nå bli studert av norske myndigheter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Fra norsk side har man under hele statusprosessen lagt vekt på viktigheten av å finne frem til en løsning begge parter kunne enes om og som derved også kunne ha ledet til en ny resolusjon i FNs Sikkerhetsråd. Det er sterkt beklagelig at dette ikke har lykkes, sier Støre.

Regjeringen vil i de kommende dagene vurdere hvordan Norge skal utvikle sitt forhold til Kosovo. I denne vurderingen vil vi holde nær kontakt med andre europeiske land. Samtidig legger regjeringen stor vekt på å bevare Norges nære vennskap til Serbia og serbiske myndigheter.

- I den perioden man nå går inn i må alle gjør sitt ytterste for å bevare ro og orden i og omkring Kosovo. Både regjeringen i Beograd og myndighetene i Pristina påtok seg – i forbindelse med statusforhandlingene – å gjøre sitt ytterste for unngå uroligheter. Denne forpliktelsen må alle nå leve opp til, sier utenriksminister Støre.

Til toppen