Sikkerhetsstyrken i Kosovo

– Jeg oppfordrer myndighetene i Kosovo på det sterkeste til å avstå fra å omgjøre landets sikkerhetsstyrke (KSF) til en bevæpnet hær uten å endre grunnloven og uten en inkluderende politisk prosess, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge vil fortsatt stå sammen med Kosovo og støtte landets innsats for reformer og euroatlantisk integrasjon.

– Stabilitet og samarbeid i regionen er en forutsetning for tettere integrasjon. En normalisering av forholdet til Serbia har vår fulle og hele støtte, sier Brende.

Til toppen