Kost-effekt kalkulator for jordbrukstiltak

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har sammen med Bioforsk utviklet en kost-effekt kalkulator for jordbrukstiltak. Kalkulatoren er et verktøy for å beregne kostnader ved å begrense vannforurensning i jordbruksområder – spesielt kornområder.

Ved hjelp av kalkulatoren kan en beregne kost-effekt av endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fangdammer. Tiltakskalkulatoren kan benyttes av fylkesmenn, vannområder og -regioner, landbruksrådgivning m.fl.

Kalkulatoren er en del av et prosjekt der NILF og Bioforsk har evaluert tiltak mot fosforavrenning fra kornarealer i ulike deler av Norge. Rapporten fra prosjektet slår fast at innen jordbruket er det mest kostnadseffektivt å gjennomføre tiltak i områder med høy erosjonsrisiko, og at det er rimeligere å sette inn tiltak i vårkorn enn i høstkorn.

Ved hjelp av kost-effekt kalkulatoren kan en beregne kost-effekt av endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fangdammer. (Foto: Øystein Søbye/Samfoto)
Til toppen