Sikrer russisk frakt av kongekrabber fra Norge til Sør-Korea

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er viktig å ivareta både norske luftfartspolitiske og næringspolitiske interesser. Jeg vil derfor legge til rette for fraktcharterflygninger av levende krabber fra Nord-Norge til Sør-Korea, også fra tredjeland som Russland. Jeg har nå bedt Luftfartstilsynet om å finne en midlertidig løsning på eksportørene av kongekrabbers behov, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På grunn av individuelle luftfartsavtaler land imellom, er det i hovedsak norske og sørkoreanske flyselskaper som kan fly mellom Norge og Sør-Korea. Russiske fraktselskaper som ønsker å fly denne strekningen, må søke Luftfartstilsynet om tillatelse til enkeltflygninger.

Prinsipp om gjensidighet i internasjonale luftfartsforhandlinger

I internasjonale luftfartsrelasjoner gjelder et grunnleggende prinsipp om gjensidighet. De rettighetene som gis, gis generelt under forutsetning av å få tilsvarende rettigheter tilbake, fra den andre parten. Norge har i dialogen med Russland ikke oppnådd tilstrekkelig gode løsninger på dette for norske selskaper.

Til tross for dette bakteppet, har Luftfartstilsynet i januar og februar i år innvilget seks søknader om fraktcharterflygninger for å frakte levende krabber fra Lakselv til Seoul,  for å gi russiske myndigheter tid til å behandle vår forespørsel om gjensidighet.  Denne forespørselen er ennå ikke besvart av russiske myndigheter, og det har skapt utfordringene i saken.

Luftfartsforhandlinger med Russland til sommeren

Samferdselsdepartementet skal etter planen ha nye luftfartsforhandlinger med Russland til sommeren.

- Jeg vil ta initiativ til at fraktflyginger gjøres til tema under disse forhandlingene, slik at vi kan få en permanent løsning på plass, sier samferdselsministeren.