Kraftfulle tiltak til kriserammede bedrifter

Mange bedrifter sliter som følge av nye tiltak for å forhindre smitte, og det er naturlig at mange bedriftseiere og ansatte er frustrerte. I Aftenposten 25. november uttrykker daglig leder i Parkteatret frykt for at staten skal slå kulturlivet konkurs når futen banker på døren. Jeg kan berolige med at staten ikke vil slå levedyktige bedrifter med betalingsproblemer som følge av virusutbruddet, konkurs. I likhet med andre kan også kulturlivet benytte seg av betalingsutsettelse.

Dette er en enkel og fleksibel søknadsordning hvor saksbehandlingstiden er vesentlig kortere enn vanlig. Ordningen kan benyttes av både næringsdrivende, selskaper og privatpersoner og er forlenget til 28. februar 2021. Den gjelder både for nye krav og krav det tidligere er gitt utsettelse for.

De aller fleste næringsdrivende og selskaper som har betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen, vil få innvilget sin søknad. Forutsetningen er at de ikke hadde ubetalte skatte- og avgiftskrav med forfall før 29. februar 2020.

Jeg har stor forståelse for at koronatiltakene setter mange næringsdrivende i en vanskelig situasjon. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe. Med denne utsettelsesordningen vil de aller fleste næringsdrivende med betalingsproblemer som følge av virusutbruddet, kunne få utsatt skatter og avgifter til etter at den nye kompensasjonsordningen er kommet på plass.