Kraftig reduksjon av fattigdom i Vietnam

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg møtte Vietnams statsminister Nguyen Tan Dung 17. april. I møtet diskuterte de to statsministrene blant annet landenes samarbeid fremover og den internasjonale innsatsen for oppfølgingen av FNs tusenårsmål.

Statsminister Erna Solberg er denne uken på reise i Indonesia og Vietnam i forbindelse med sin rolle som en av lederne i pådrivergruppen for å nå FNs tusenårsmål. Under besøket til Hanoi 17. april møtte hun Vietnams statsminister Nguyen Tan Dung.

Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

- Vietnam har gjort en imponerende innsats og kan vise til kraftig reduksjon av fattigdom og framgang i å oppnå FNs tusenårsmål, sier statsminister Erna Solberg.

De to statsministrene ble enige om å styrke de to landenes samarbeid mot de nye bærekraftsmålene som skal erstatte tusenårsmålene etter 2015. 

- Vi er også enige om viktigheten av å arbeide for en ambisiøs klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris senere i år. Norge og Vietnam samarbeider om å bevare skog, som en del av den globale innsatsen for å kutte utslipp i skogsektoren (REDD+), sier Solberg.

Statsministrene diskuterte flere bilaterale og regionale spørsmål, og Solberg tok også opp menneskerettigheter i samtalen.

- Jeg understreket viktigheten av å fortsette dialogen om menneskerettigheter, sier Erna Solberg.

Formidabel økonomisk vekst
Vietnam har de siste årene hatt en formidabel økonomisk vekst og oppnådde status som mellominntektsland i 2010. Mange norske selskaper er etablert i Vietnam, og næringsliv, investeringer og handel er viktige områder for samarbeidet mellom Norge og Vietnam fremover. EFTA og Vietnam forhandler om en frihandelsavtale, og statsministerne var enige om viktigheten av å få på plass en slik avtale.

Statsministrene diskuterte også den økte integrasjonen mellom ASEAN-landene (Sammenslutningen av sør-øst-asiatiske nasjoner), og hvordan Norge kan samarbeide mer med denne regionen.