Kraftig styrking av barnevernet

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til tiltak som skal gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ser svært alvorlig på at barn i barnevernet ofte har langt dårligere skoleresultater enn andre barn og unge. 

- Dette ønsker vi å endre, og styrker nå arbeidet med å gi barn i barnevernet en bedre skole- og opplæringssituasjon. Alle barn, uavhengig av bakgrunn, skal ha de samme mulighetene til å gjøre sitt beste ut fra sine talenter og forutsetninger, sier Solveig Horne og legger til: 

- Når barnevernet har omsorgen for et barn, innebærer dette blant annet et stort ansvar for å følge opp barnas skolegang. Å lykkes i skole og utdanning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for hvordan unge får et godt voksenliv. 

Styrker tilsynet

Det er foreslått 15 millioner kroner over rammetilskuddet til kommunene for å erstatte dagens tilsynsførerordning med et mer profesjonalisert og tydelig kommunalt tilsynsansvar med virkning fra 15. juli 2014. Regjeringen foreslår ytterligere 15 millioner kroner slik at tiltaket kan komme enda raskere i gang, og iverksettes fra 1. februar 2014. 

- For å ivareta barnas rettsikkerhet og trygghet på best mulig måte, er det svært viktig med god, trygg og profesjonell oppfølging og regelmessig tilsyn, sier Horne.

Styrker foreldreveiledningen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 1,5 millioner kroner til foreldreveiledning og andre tiltak som kan styrke foreldrenes omsorgsevne. Bevilgningen til tiltaket blir på til sammen 3,5 millioner kroner. 

- Gjennom foreldreveiledning lærer foreldre om hva som skal til for å gi barna sine god, trygg og forutsigbar omsorg. Foreldreveiledning er derfor med å forebygge omsorgssvikt og bidrar til å bedre barns oppvekst, sier Solveig Horne.

Til toppen