Vis heile kalenderen

24.07.2014

  • Utanriksministeren deltek på Kraftsamling Trøndelag 2014

    Børge Brende| regjeringen.no

    Utanriksminister Børge Brende deltek på Kraftsamling Trøndelag 2014, med tema trøndersk næringsliv i eit internasjonalt perspektiv.

    Utanriksminister Børge Brende deltek på Kraftsamling Trøndelag 2014, med tema trøndersk næringsliv i eit internasjonalt perspektiv. Brende skal tale om norsk næringsliv i ei internasjonal brytningstid. Stad: Trøndelag.

    Pressevakt: 23 95 00 02