Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krafttak for energieffektivisering

Den 22. juni la Europakommisjonen fram forslag til energieffektiviseringsdirektiv. – Avgjørende for at EU skal nå sine mål for 2020, sier energiråd ved EU-delegasjonen, Bjørn Ståle Haavik.

EU har som mål å oppnå en energieffektivisering på 20 prosent innen 2020. Dette er et av hovedmålene under EUs vekst- og sysselsettingsstrategi Europa 2020 og en hovedprioritet i EUs energistrategi for 2020.

- Kommisjonens siste anslag viser imidlertid at EU ligger an til kun å nå halvparten av dette målet. I dette direktivet foreslår Kommisjonen bindende tiltak som både skal få EU til å nå 20-prosentmålet og sette rammer for energieffektivisering etter 2020. Dersom tiltakene i direktivforslaget ikke hjelper vil Kommisjonen i 2014 foreslå bindende nasjonale mål, forklarer energiråd Bjørn Ståle Haavik.   

Hovedpunktene i Kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv er som følger:

 • Ifølge direktivforslaget skal medlemslandene fastsette egne nasjonale energieffektiviseringsmål for 2020. Om nødvendig vil Kommisjonen foreslå bindende mål i 2014.
 • Forslag om renovering av bygningsmassen i offentlig sektor, tre prosent hvert år fra 1. januar 2014.
 • Forslag om høye energieffektiviseringskrav ved offentlige kjøp av bygninger, produkter og tjenester.
 • Hvert medlemsland skal etablere en pålagt energieffektiviseringsordning der energileverandører hos sluttbrukere skal oppnå en årlig energisparing på 1,5 prosent av forrige års energisalg, eller andre alternative tiltak som oppnår tilsvarende energisparing.
 • Krav om obligatorisk energirevisjon for store selskaper.
 • Krav knyttet til avanserte målere og fakturering.
 • Medlemslandene skal utarbeidet nasjonale varme- og kjøleplaner og fremme høyeffektiv kogenerering (kombinert varme- og kraftproduksjon).
 • Medlemsland skal opprette årlige oversikter med energieffektiviseringsdata for termiske installasjoner og raffinerier.
 • Medlemslandene skal vedta planer for energieffektivisering knyttet til infrastruktur.
 • Krav om sertifiseringsordninger eller tilsvarende ordninger for tilbydere av energitjenester og energirevisjoner, og at medlemslandene skal fremme utvikling av energitjenester.
 • Medlemsland skal fjerne hindringer for energieffektivisering i boligsektoren og i offentlig sektor.
 • Det nye direktivet skal erstatte gjeldende CHP-direktiv (kraftvarmedirektivet) og energitjenestedirektivet.
 • Kommisjonen vil overvåke hvordan tiltakene i energieffektiviseringsdirektivet vil påvirke EUs klimakvotehandel og om nødvendig foreslå at det holdes tilbake kvoter fra auksjonering i perioden 2013-2020.

Hele rapporten kan leses her (pdf – 132 kb).

Europakommisjonens forslag kan leses her.

Les mer

Til toppen