Aspaker viste fram Norges største kraftverk til EU-kommissær Šefčovič

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er gledelig at Europakommisjonens vise-president besøker Norge, og viktig at kommissæren har førstehånds kunnskap om norske forhold, sier EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker.

- Maroš Šefčovič har ansvaret for energiunionen, og er derfor en viktig partner i det nære og veletablerte samarbeidet Norge har med EU, understreker Aspaker.

Hun ledsaget kommissæren til Kvilldal kraftstasjon torsdag ettermiddag, der også statssekretær Ingvil Tybring-Gjedde fra Olje- og energidepartementet og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen fra Statkraft deltok. Da hadde allerede Šefčovič besøkt Sleipner-plattformen, med olje- og energiminister Tord Lien som vert.

Statsråd Elisabeth Aspaker (th) var sammen med Statkraft vertskap da Maroš Šefčovič (i midten) besøkte Kvilldal kraftverk i Rogaland. Foto: Rune Bjåstad, UD
Statsråd Elisabeth Aspaker (th) var sammen med Statkraft vertskap da Maroš Šefčovič (i midten) besøkte Kvilldal kraftverk i Rogaland. Foto: Rune Bjåstad, UD

- Utviklingen av EUs klima- og energipolitikk er av stor betydning for oss. Klima- og energipolitikken er en av fem hovedprioriteringer for vårt samarbeid med EU. Dette reflekteres også i regjeringens arbeidsprogram for EØS for 2016, sier Aspaker.

Kommisjonen legger i neste uke frem en såkalt "vinterjakke". Her legger Kommisjonen fram nye tiltak og initiativer for å realisere planene for sin energiunion. Forslagene vil kunne ha betydning for utviklingen av det europeiske gassmarkedet og dermed berøre viktige norske interesser.

- Vi følger kommisjonens arbeid med EUs energiunion tett og har ved en rekke anledninger fremmet norske posisjoner, forteller EØS/EU-ministeren. Norge er grunnleggende positive til planene for energiunionen.

Norsk vannkraft er i stor grad regulerbar og er derfor meget godt egnet til å balansere EUs fornybare og varierende kraftproduksjon fra vind og sol. - På denne måten bidrar Norge indirekte til EUs planer om å bygge ut mer fornybar energi, sier Aspaker.