Krav fra Norske Reindriftsamers Landsforbund

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet, torsdag 7. januar, sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2016/2017. Kravet har en økonomisk ramme på 141,65 millioner kroner, en økning på 28,65 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 113 millioner kroner.

I sitt krav viser NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige for å sikre en positiv økonomisk inntektsutvikling i avtaleperioden. Konkret prioriterer NRL tiltak som bedre skal sikre reindriftens arealer, øke inntektene til reindriftsnæringen, sikre stabile og forutsigbare markedsordninger, samt bedre rammevilkårene for reinbeitedistriktene.

Nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Inge Even Danielsen, overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Statens tilbud legges fram onsdag 27. januar, og forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars 2016.