Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav om faktisk opphold i Norge for å kunne få midlertidig oppholdstillatelse

Dagens praksis om at utlendinger som søker midlertidig oppholdstillatelse i Norge må oppholde seg i Norge minst halvparten av perioden, stadfestes nå direkte i loven. I tillegg er det vedtatt en ny forskriftsbestemmelse som fastsetter nærmere vilkår og unntak

For å kunne få og beholde en oppholdstillatelse i Norge er det et krav om at utlendingen faktisk oppholder seg i Norge, og at utlendingen gjør det mesteparten av tiden.

Lovbestemmelsen som nå settes i kraft er en videreføring av gjeldende praksis i utlendingsforvaltningen. Den nye bestemmelsen i utlendingsloven trer i kraft 1. april 2019. Den ble foreslått av regjeringen i Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) og vedtatt av Stortinget våren 2016.

Med dette er alle lovforslag som ble vedtatt i forbindelse «Innstramninger II»-proposisjonen satt i kraft.

Til toppen