Krav om leider på fartøy

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. mai må fartøy ha leider, slik at kontrollmyndighetene kan komme seg sikkert om bord.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt forskrift om krav til leider på fartøy. 

Kravet gjelder norske og utenlandske fartøy som er underlagt havressurslovgivningen.

Leidene skal sørge for at kontrollmyndighetens ansatte kommer seg sikkert om bord når de gjennomfører kontroll på fartøy i sjøen.

Det nye regelverket trer i kraft fra 1. mai 2016. 

Les forskriften her.