Krav til fysisk sikring av krisesentre sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) foreslår en forskrift om krav til fysisk sikring av lokalene i krisesentertilbudet. Forskriften sendes nå på høring.

- Evalueringen av krisesentertilbudet viser at det er store forskjeller mellom krisesentrene i hva slags sikkerhetstiltak de har. Det har vært en forbedring siden krisesenterloven kom i 2010, men det er viktig å gjøre det vi kan for å sikre beboernes trygghet i en sårbar situasjon uavhengig av hvor i landet de søker hjelp, sier Solveig Horne. 

Gå til høringen.

Forslaget til forskrift er et minimumskrav som kommunene skal oppfylle for å sikre et trygt botilbud i tråd med krisesenterloven. I dag foreligger ikke en slik forskrift. Statsråden understreker at mange av dagens krisesentre ivaretar kravene i forskriften som nå foreslås. Forskriften som sendes på høring lister opp tiltak som skal gjennomføres, og som bør iverksettes. 

- Vi foreslår en minstestandard for krisesentertilbudet. Porttelefon, overvåkningskamera ved dør og sikrede vinduer er noen av disse. Vi mener samtidig at krisesentrene bør vurdere sikkerhetsglass for å hindre hærverk og innbrudd, på bakgrunn av risikovurderingen, sier Horne. 

Forslag til forskrift foreslår også krav til individuelle sikkerhetstiltak. De ansatte på krisesentrene skal kartlegge brukeres og medfølgende barns trusselbilde, og vurdere hvilke sikkerhetstiltak som må til. 

- Ansatte bør utarbeide en sikkerhetsplan som bidrar til å bevisstgjøre brukeren om eget trusselbilde for å ivareta egen og barnas sikkerhet mens de er på krisesenter. Det er viktig med gode rutiner for sikkerhet, sier barne- og likestillingsministeren.