Kravene etter referanserenteloven skal oppfylles fra 2017

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag forlenget virketiden for en overgangsregel til referanserenteloven slik at kravene etter loven skal oppfylles fra 1. januar 2017. Departementet har hatt på høring utkast til utfyllende forskrift til referanserenteloven, og tar sikte på å fastsette en forskrift i løpet av høsten 2016.

Referanserenteloven trådte i kraft 1. januar 2016, og gjelder bl.a. for fastsettelsen av den norske pengemarkedsrenten Nibor. Finansdepartementet fastsatte i desember 2015 en overgangsregel til loven i forskrift. Etter overgangsregelen skulle administratorer av referanserenter som ved ikrafttredelsen av loven drev virksomhet som reguleres av loven oppfylle kravene i eller i medhold av loven fra og med 1. juli 2016, og sende søknad om godkjennelse innen samme dato. Departementet har i dag utsatt denne fristen til 1. januar 2017.

 

Bakgrunnen for utsettelsen er at Finans Norge (som er administrator for Nibor) har bedt om mer tid til en intern omorganisering av administrasjonen av Nibor. Departementet har hatt på høring utkast til utfyllende forskrift til referanserenteloven, utarbeidet av Finanstilsynet, og tar sikte på å fastsette en forskrift i løpet av høsten 2016.